Inwestycje w polskim sektorze instytucjonalnego wynajmu nieruchomości mieszkaniowych

Institutional Investments in the Polish Private Rented Sector

Obserwujemy zwiększone zainteresowanie deweloperów i zagranicznych funduszy nieruchomościowych rynkiem najmu, a także jego rozwojem. Rośnie także potrzeba informacyjna ze strony nie tylko obecnych uczestników rynku, ale również potencjalnych nowych graczy, którzy rozważają wejście na rynek.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, prezentujemy kolejną edycję raportu podsumowującego najistotniejsze zagadnienia dotyczące uwarunkowań inwestycji instytucjonalnych w polskim sektorze nieruchomości mieszkaniowych na wynajem.
Zapraszamy do lektury!

We have observed an growing interest of developers and foreign real estate funds in the rental market and its development. There has been a significant demand for information on the part of current market participants, but also potential new players, considering entering the market.

In order to satisfy this demand, we would like to hand over to you another edition of the report that compiles the most important issues related to institutional investments in the Polish Private Rented Sector.

We wish you a pleasant reading!

Pobierz raport / Download the report

Na podany adres e-mail prześlemy publikację.
You will receive the guidebook by e-mail.

Administratorem Twoich danych osobowych jest TPA Poland. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w klauzuli).

 • W jaki sposób strukturyzować korporacyjnie projekt?
 • Jakie projekty są najbardziej opłacalne?
 • Które lokalizacje są najbardziej perspektywiczne?
 • Co z aspektami podatkowymi?
 • Czy zmienność otoczenia prawno-podatkowego w Polsce sprzyja czy hamuje rynek inwestycyjny?
 • Czy nowe formy inwestycyjne utrzymane w koncepcji REIT zaktywizują dodatkową pulę środków finansowych na tym rynku?
 • How should a project be structured?
 • Which projects are the most profitable?
 • Which locations are the most prospective?
 • What about the tax aspects?
 • Does the volatility of the legal and tax environments in Poland favor or inhibit the investment market?
 • Will the new investment forms under the REIT concept activate an additional pool of funds for PRS?

Nasi eksperci / Our Experts

Małgorzata Dankowska Doradca podatkowy, Partner Tax Advisor, Partner TPA Poland
Paulina Nawrat Doradca podatkowy, Manager Tax Advisor, Manager TPA Poland
Katarzyna Woroszylska Rechtsanwältin/Adwokat Partner zarządzająca Rechtsanwältin/ Attorney-at-law Managing Partner Baker Tilly Woroszylska Legal
Katarzyna Koszel Radca prawny Counsel Baker Tilly Woroszylska Legal

Napisz do nas / Contact us

Administratorem Twoich danych osobowych jest TPA Poland. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w klauzuli).

O nas / About us

TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa oferująca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego w 11 państwach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

W Polsce TPA należy do największych firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym przedsiębiorstwom krajowym efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego, audytu finansowego, corporate finance, outsourcingu księgowego i administracji płacowej, a także doradztwa personalnego.

Naturalnym uzupełnieniem naszych interdyscyplinarnych usług jest obsługa prawna, którą od 2018 r. oferujemy pod marką Baker Tilly Woroszylska Legal. Zespół kancelarii tworzą prawnicy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem transakcyjnym, procesowym i doradczym.

TPA Poland oraz Baker Tilly Woroszylska Legal są jedynymi reprezentantami Baker Tilly International w Polsce – jednej z największych globalnych sieci niezależnych firm doradczych.

Jako członek Baker Tilly International, łączymy zalety zintegrowanej, interdyscyplinarnej obsługi „one-stop-shop” z lokalną ekspertyzą i zasięgiem międzynarodowej grupy doradczej.

www.tpa-group.pl
www.bakertilly.pl

TPA is a leading international consulting group, offering comprehensive business advisory services in 11 countries of Central and Southeastern Europe.

In Poland, TPA is one of the largest consulting companies. We provide international corporations and large domestic companies with effective business solutions in terms of tax advisory, transaction advisory, financial audit, corporate finance, accounting outsourcing as well as payroll administration services and HR consulting.

Legal services, offered since 2018 under the Baker Tilly Woroszylska Legal brand, have been a natural addition to our interdisciplinary services. The law firm team consists of lawyers with many years of international experience in the field of transactions, litigation and advisory.

TPA Poland and Baker Tilly Woroszylska Legal are the exclusive representatives of Baker Tilly International in Poland – one of the largest global networks of independent consulting companies.

As a member of Baker Tilly International, we combine the advantages of integrated, interdisciplinary ‘one-stop-shop’ services with local expertise and global reach of the advisory group.

www.tpa-group.pl
www.bakertilly.pl